KTP JADI

  • Dec 19, 2022
  • by PUJONKIDUL.PUJON

KTP
NO NAMA DUSUN RT/RW STATUS
1 SODIKIN MARON 016/008 JADI
2 SUPARLAN MARON 015/008 JADI
3 SUYONO HIDAYAT KRAJAN 008/004 JADI
4 SITI KHOLIPAH TLUNGREJO 017/009 JADI
5 RIADI KRAJAN 008/004 JADI
6 AHMAD JURI KRAJAN 010/005 JADI
7 SITI MUTMAINAH TLUNGREJO 017/009 JADI
8 SUWITO TLUNGREJO 017/009 JADI
9 WAHYU BUDI SETYAWAN MARON 016/008 JADI
10 FATUS ARUM PUJI LESTARI MARON 016/008 JADI
11 SUDIONO KRAJAN 007/004 JADI
12 DWI KURNIA WATI MARON 013/007 JADI
13 PUJIONO TLUNGREJO 017/009 JADI
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30